Joukkovelkakirjalainat laskeneet rahoituskustannuksia

OmaSp on ollut aktiivinen joukkovelkakirjamarkkinoilla vuodesta 2013 lähtien ja lasketut liikkeelle kuusi joukkovelkakirjalainaa. Niiden avulla pankki on pystynyt hajauttamaan jälleenrahoituspohjaansa ja pidentämään rahoituskantansa maturiteettia. Marraskuussa 2018 OmaSp:n joukkovelkakirjalainoista kolme on edelleen liikkeellä.

Standard & Poor’s on vahvistanut syyskuussa 2018 OmaSp:n pitkäaikaiselle varainhankinnalle luottoluokituksen BBB+ sekä lyhytaikaiselle varainhankinnalle luottoluokituksen A-2. OmaSp:n katetulle joukkolainaohjelmalle ja sen alla liikkeeseen lasketulle katetulle joukkolainalle on myönnetty luottoluokitus syyskuussa 2018 ja se on AAA.