Arvoketju ja toimintaympäristö

Vastuullisuus finanssialalla merkitsee alan yhteisten käytänteiden, lainsäädännön ja säädösten sekä kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Ajatuksena on vastuu taloudellisesta ja sosiaalisesta vakaudesta sekä ilmastosta ja ympäristöstä. 

Finanssialalla on aina ollut merkittävä rooli suomalaisen hyvinvoinnin rakentamisessa. Se takaa yhteiskunnallisen vakauden ja ihmisten perusturvallisuuden. Me OmaSp:lla vaikutamme yhteiskuntaan, ihmisiin ja ympäristöön sekä suoraan että välillisesti. Olemme tunnistaneet nämä vaikutukset ja otamme ne huomioon arvoketjumme jokaisessa vaiheessa. Olemme osana tuottamassa välttämättömiä peruspalveluita ja toimintamahdollisuuksia kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille. Teemme myös vaikuttavia tekoja niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Finanssialalla nuorten talousosaamisen edistäminen on yksi tärkeimpiä vastuullisuusteemoja – niin myös meillä. Lisäksi meillä on merkittävä rooli rahoituksen kohdentamisessa kestävän kehityksen mukaisiin kohteisiin. 

Strategiamme ytimessä on tyytyväinen asiakas. Tavoitteenamme on toimialan korkein asiakastyytyväisyys, johon pyrimme olemalla läsnä asiakkaiden elämässä. Tässä meitä auttaa yrittäjähenkinen ja motivoitunut henkilöstö. Tiedostamme, että vastuullisen ja kestävän toiminnan merkittävin kilpailuetu on sidosryhmien huomioiminen. Olemmekin vahvasti sitoutuneet asiakkaisiimme, henkilöstöömme ja toimintaympäristöömme. Pyrimme huomioimaan toiminnassamme kaikkien sidosryhmien edut. Näin olemme osana rakentamassa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää yhteiskuntaa.

Vastuullisuus näkökulmat