Asiakkaamme ovat tyytyväisiä henkilöstöömme

OmaSp:ssa henkilöstöllä asiantuntijuus ja monipuolinen osaaminen kulkevat käsi kädessä. Toiminnassa korostuvat paikallisuus ja asioinnin helppous. Henkilöstömme on yrittäjähenkistä, ammattitaitoista ja sitoutunutta pankin strategian keskiössä olevaan ihmisläheiseen palveluun. Pankin asiakkaiden tyytyväisyys omaa pankkihenkilöä kohtaan oli joulukuussa 2017 toteutetussa Parasta palvelua -tutkimuksessa 4,8/5.

Yrittäjähenkinen ja motivoitunut henkilökunta

OmaSp:n henkilöstötyytyväisyys on yleisesti korkea ja henkilöstö pankkiin sitoutunutta. Joulukuussa 2017 toteutetussa henkilöstötutkimuksessa OmaSp:n henkilöstön yleinen tyytyväisyys oli 4,4 asteikolla 1–5. Samassa tutkimuksessa henkilökunta näki pankin tulevaisuuden positiivisena 4,8/5 ja on sitoutunut muutoksiin 4,8/5.

Jokaisella OmaSp:n työntekijällä on pankin organisaatiossa selkeä rooli sekä riittävästi vastuuta ja työtehtäviä. Henkilöstön ikäjakauma on terve sekoitus kokemusta ja nuorta lahjakkuutta. Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2017 lopussa 41,8 vuotta. Yli 70 % henkilökunnasta on myös OmaSp:n osakkeenomistajia. Vuoden 2017 lopussa OmaSp:n henkilöstön lukumäärä keskimäärin oli 256, josta kokoaikaisia, vakituisessa työsuhteessa olevia 206, vakituisessa osa-aikaisessa työsuhteessa olevia 12 ja määräaikaisia 38.  Syyskuun 2018 lopussa henkilöstön lukumäärä keskimäärin oli 287.

OmaSp tukee urakehitystä

OmaSp arvostaa ja tukee henkilöstönsä urakehitystä kouluttamalla ja jatkuvan kehityksen kautta. Pankilla on oma, sille räätälöity OmaSp Master -koulutusohjelma, joka on toteutettu yhteistyössä Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin kanssa. Ohjelma on yhteinen pankin asiantuntijoille ja esimiehille.