Asiakkaamme ovat tyytyväisiä henkilöstöömme

OmaSp:ssa henkilöstöllä asiantuntijuus ja monipuolinen osaaminen kulkevat käsi kädessä. Toiminnassa korostuvat paikallisuus ja asioinnin helppous. Henkilöstömme on yrittäjähenkistä, ammattitaitoista ja sitoutunutta pankin strategian keskiössä olevaan ihmisläheiseen palveluun. Pankin asiakkaiden tyytyväisyys omaa pankkihenkilöä kohtaan oli joulukuussa 2022 toteutetussa Parasta palvelua -tutkimuksessa 4,7/5.

Yrittäjähenkinen ja motivoitunut henkilökunta

OmaSp:n henkilöstötyytyväisyys on yleisesti korkea ja henkilöstö pankkiin sitoutunutta. Joulukuussa 2022 toteutetussa henkilöstötutkimuksessa OmaSp:n henkilöstön yleinen tyytyväisyys oli 4,5 asteikolla 1–5. 

Jokaisella OmaSp:n työntekijällä on pankin organisaatiossa selkeä rooli sekä riittävästi vastuuta ja työtehtäviä. Henkilöstön ikäjakauma on terve sekoitus kokemusta ja nuorta lahjakkuutta. Noin puolet henkilökunnasta on myös OmaSp:n osakkeenomistajia. 

OmaSp tukee urakehitystä

OmaSp arvostaa ja tukee henkilöstönsä urakehitystä kouluttamalla ja jatkuvan kehityksen kautta. Pankilla on oma, sille räätälöity OmaSp Master -koulutusohjelma, joka on toteutettu yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Ohjelma on yhteinen pankin asiantuntijoille ja esimiehille. Pankki järjestää myös koko henkilöstölle tarkoitettuja koulutusviikkoja, joiden tarkoituksena on kehittää henkilöstön ammattitaitoa. Jatkuvien ja säännöllisten koulutusten lisäksi pankki tarjoaa esimiehille ja asiantuntijoille järjestetyn mahdollisuuden suorittaa esimerkiksi LKV-tutkinto.