Avoin, aktiivinen ja tasapuolinen

OmaSp tuottaa tiedonantopolitiikkansa mukaisesti rahoitusmarkkinoille johdonmukaista, oikea-aikaista, tasapuolista, todenmukaista ja ymmärrettävää informaatiota. Tiedotamme OmaSp:lle myönteisistä ja kielteisistä asioista samanaikaisesti kaikille. 

Tapaamme aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja pyrimme aktiiviseen vuoropuheluun markkinaosapuolten kanssa. Tapaamisten tavoitteena on lisätä avoimuutta ja antaa hyödyllistä tietoa OmaSp:sta sekä sen toimintaympäristöstä. Emme suosi ketään yksittäistä analyytikkoa tai jaa analyytikoiden raportteja sijoitusyhteisölle.

Taloudelliset katsaukset ja julkaisut

OmaSp julkistaa säännöllisesti osavuosikatsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä selvitykset yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkoista ja palkkioista toimintakertomuksen julkistamisen yhteydessä.

Ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamista noudatamme 30 vuorokauden hiljaista jaksoa. Vastaamme hiljaista jaksoa lukuun ottamatta ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin. Emme kuitenkaan kommentoi pääomamarkkinoiden edustajien julkaisemia arvioita tai ennusteita emmekä yhtiön arvonmuodostusta tai sen rahoitusvälineiden arvon kehitystä, 

Toimitusjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja vastaavat ensisijaisesti suhteista pääomamarkkinoiden edustajiin, minkä lisäksi treasurer osallistuu viestintään joukkovelkakirjalainojen ja sijoittajatodistusten edustajien suuntaan. Viestintäjohtaja vastaa ensisijaisesti yhteyksistä mediaan.