Liiketoimet ja ilmoitusvelvollisuus

OmaSp ilmoittaa johtotehtävissä toimiville henkilöille heidän statuksestaan pörssiyhtiön johtohenkilönä ja heidän velvollisuudestaan ilmoittaa Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimensa Oma Säästöpankki Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle.

Johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat velvollisia tekemään vastaavan kirjallisen ilmoituksen rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimen ilmoitusvelvollisuudesta omalle lähipiirilleen ja säilyttämään jäljennöksen kyseisestä ilmoituksesta. Johtotehtävissä toimivan henkilön tulee ilmoittaa lähipiiriinsä kuuluvat tahot ja lähipiirissään tapahtuneet muutokset OmaSp:lle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) päivän kuluessa muutoksesta. Ilmoitukset tehdään sähköpostitse sisäpiirivastaavalle. 

Johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä

OmaSp:n MAR-asetuksen 3 (1) (25) artiklan mukaisilla johtotehtävissä toimivilla henkilöillä tarkoitetaan: 

  • Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen jäsentä
  • Oma Säästöpankki Oyj:n toimitusjohtajaa ja hänen sijaistaan
  • Konsernin johtoryhmän jäseniä

Johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt on määritelty Oma Säästöpankki Oyj:n sisäpiiriohjeessa. OmaSp ylläpitää luetteloa johtohenkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. 

Liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle ja OmaSp:lle

Johtohenkilön ja hänen lähipiirinsä on ilmoitettava liiketoimensa Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta (T+3). 

Jotta OmaSp voi julkistaa saamansa liiketoimi-ilmoitukset asetetussa määräajassa, johtohenkilön ja hänen lähipiirinsä on ilmoitettava liiketoimensa OmaSp:lle viimeistään liiketoimea seuraavana työpäivänä (T+1).

OmaSp julkistaa vastaanottamansa liiketoimi-ilmoitukset pörssitiedotteella viipymättä ja viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen. OmaSp ei erikseen tarkista vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.