Tehokas toimintamalli ja läpinäkyvä organisaatiorakenne

 

OmaSp:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Osakeyhtiölakia, luottolaitostoiminnasta annettua lakia, säästöpankkilakia, OmaSp:n yhtiöjärjestystä ja hallituksen työjärjestystä, Helsingin pörssin sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. OmaSp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.1.2016 voimaan tullutta Hallinnointikoodia, jota sovelletaan Helsingin pörssin pörssilistalle listattuihin yhtiöihin. Organisaatiorakenne on yksinkertainen, läpinäkyvä ja tehokas. 
Osakeyhtiölain ja OmaSp:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinto ja valvonta on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja johtamiseen yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Yleensä yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. OmaSp:ssa on myös osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka muun muassa valmistelee hallituksen jäsenten valintaa. OmaSp:n hallituksen ja toimitusjohtajan työosoite on Pohjoisranta 4 A 25, 00170 Helsinki.