Joukkovelkakirjalainat laskeneet rahoituskustannuksia

OmaSp on ollut aktiivinen joukkovelkakirjamarkkinoilla vuodesta 2013 lähtien. Niiden avulla pankki on pystynyt hajauttamaan jälleenrahoituspohjaansa ja pidentämään rahoituskantansa maturiteettia.

Standard & Poor’s on vahvistanut kesäkuussa 2022 OmaSp:n pitkäaikaiselle varainhankinnalle luottoluokituksen BBB+ sekä lyhytaikaiselle varainhankinnalle luottoluokituksen A-2. OmaSp:n katetulle joukkolainaohjelmalle ja sen alla liikkeeseen lasketulle katetulle joukkolainalle on vahvistettu luottoluokitus AAA.

Julkisten emissioiden lisäksi OmaSp voi harkita myös kohdennettuja emissioita, mikäli ne sopivat yhtiön rahoitussuunnitelmaan.