Edistämme kestävää kehitystä

Tiedostamme, että finanssisektorilla on merkittävä vaikutus kestävän kehityksen edistämisessä yhteiskunnassa. Kestävä kehitys onkin yksi ohjaavista näkökulmista rahoituspäätöksissämme. Pyrimme kohdentamaan varoja ympäristön, ilmaston ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta kestäviin kohteisiin. Rahoituspäätöksillämme voimme edistää myös vihreiden tuotteiden ja palveluiden kehittämistä mahdollistamalla kestävät investoinnit. Pyrimme tulevaisuudessa lisäämään asiakkaidemme tietoisuutta ympäristön tilasta. Tämän vuoksi tarkastelemme jatkossa myös oman toimintamme vaikutuksia ympäristöön, luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon. Pyrimme varmistamaan niin yhteiskunnallisen kuin yksilöllisen taloudellisen kestävyyden myös tulevaisuudessa. 

 

Kestävä kehitys toimii lähtökohtana rahoitusratkaisuissamme. Koemme, että meillä on rahoituspäätöksissä myös taloudellisen hyvinvoinnin vastuu asiakkaan osalta. Toteutammekin päätökset siten, että toiminta on kestävää sekä meille että asiakkaalle. Keskitymme lähinnä vakuudellisten lainojen myöntämiseen maksukykyisille asiakkaille. Toimimme pikaluottojen lisääntymistä vastaan ja opetamme nuorille taloustaitoja mm. Oma Onni -ohjelman kautta. 

Kestävät investoinnit. Suurin osa yritysasiakkaistamme on pk-yrityksiä tai maa- ja metsätalousasiakkaita. Rahoituspäätöksillämme voimme edistää ympäristön kannalta kestävien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä näiden yritysten kautta. Mahdollistamme kestävät investoinnit niin uuteen teknologiaan kuin palveluihin. 

Rahoitamme yhteistyössä Pohjoismaiden Investointi- pankin (NIB) kanssa pienten ja keskisuurten yritysten ja midcap-yritysten lisäksi lukuisia ympäristöprojekteja. Nämä projektit voivat olla esimerkiksi asuinrakennuksen energiatehokkuutta parantavia korjaushankkeita. Pyrimme tulevaisuudessa lisäämään asiakkaidemme tietoisuutta ympäristömme tilasta. 

Vaikutusten minimointi ympäristöön. Oman toimintamme osalta tavoitteenamme on minimoida vaikutuksemme ympäristöön, luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastoon. Hyödynnämme etätyöskentelyä, minkä lisäksi suosittelemme henkilöstöämme käyttämään julkisia kulkuneuvoja työmatkoillaan. Oman ympäristötoiminnan tehostamiseksi tulemme lähivuosina tarkastelemaan toimintamme ympäristövaikutuksia ja raportoimaan omasta hiilijalanjäljestämme. Asiakkaiden asiointimatkojen osalta voimme minimoida syntyvät päästöt kehittämällä digitaalisia palveluita ja mahdollistamalla etäneuvottelut verkkoneuvottelussamme.