Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 §:n mukaan Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. 

Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajien liputusilmoitukset:

2.12.2021

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Töysän Säästöpankkisäätiön omistus Oma Säästöpankki Oyj:ssä on alittanut 10 prosenttia (pörssitiedote)