Suomen yleinen taloudellinen tilanne

OmaSp:n liiketoimintaan vaikuttavat erityisesti Suomen pankkimarkkinoiden sekä yleisen taloudellisen tilanteen kehitys ja makrotaloudelliset seikat. Suomen pankkimarkkinaan puolestaan vaikuttavat merkittävästi yleinen talouden kehitys, asuntomarkkinoiden kehitys, vallitsevat korkotasot, pääomamarkkinoiden kehitys ja muut markkinoilla vaikuttavat trendit.