Sidosryhmien odotukset vastuullisuustyön lähtökohtina

Avoin keskustelu sidosryhmiemme kanssa on meille tärkeää. Olemme tunnistaneet yhteensä kuusi tärkeintä sidosryhmää, joiden kanssa viestimme päivittäin. Hyvin toimiva sidosryhmäyhteistyö lisää läpinäkyvyyttä ja yhteistä ymmärrystä toiminnastamme ja sen kehittämisestä. Kehitämme toimintaamme sidosryhmien näkemysten ja toiveiden mukaisesti, minkä lisäksi odotukset toimivat vastuullisuustyömme lähtökohtana.

Kuvassa sidosryhmäyhteistyö kaavio
  1. Asiakkaat: Palvelutarjoamamme keskiössä ovat henkilö- ja yritysasiakkaille suunnatut vähittäispankkipalvelut. Asiakkaat odottavat meiltä hyvää, jatkuvaa ja henkilökohtaista palvelua kaikissa palvelukanavissa sekä kilpailukykyisiä tuotteita. Tärkeänä pidetään monipuolisia palvelukanavia, hyvää saavutettavuutta sekä luottamuksellista toimintaa. 

  2. Omistajat ja sijoittajat: Omistajat ja sijoittavat odottavat toiminnaltamme hyvää omistaja-arvoa ja riittävää tuottoa sijoitukselle. Lisäksi tärkeänä pidetään avointa ja aktiivista vuoropuhelua sekä selkeää viestintää. Vuonna 2018 listauduimme Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

  3. Viranomaiset: Käymme aktiivista vuoropuhelua eri viranomaisten kanssa. Viranomaiset odottavat meiltä lakien ja vaatimusten noudattamista sekä muutoksiin reagoimista. 

  4. Yhteistyökumppanit ja media: Teemme yhteistyötä eri yhteistyö- kumppaneiden, alihankkijoiden ja median kanssa. Tärkeänä pidetään turvallista kumppanuutta, jossa arvomaailmat ovat yhtenevät. Media odottaa puolestaan avointa viestintää ja aktiivista vuoropuhelua. 

  5. Henkilöstö: Työllistämme noin 450 asiantuntijaa eri puolilla Suomea. Henkilöstö odottaa vakaata ja houkuttelevaa työpaikkaa, jossa on viihtyisää olla töissä. Henkilöstömme on hyvin yrittäjähenkistä. Kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä osaamisen arvostusta pidetään tärkeinä. Henkilöstö odottaa myös tasa-arvoista ja yhdenmukaista kohtelua.