Tavoitteena toimialan korkein asiakastyytyväisyys

Oma Säästöpankki Oyj on kannattavasti kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp keskittyy liiketoiminnassaan pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. Pankki harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.  Pankin kilpailustrategian ydin on erottautuminen asiakaskokemuksella ja -palvelulla. Strateginen tavoitteemme on pankkitoimialan korkein asiakastyytyväisyys ja suositteluaste tärkeimmissä asiakasryhmissämme eli henkilöasiakkaiden, pk-yritysten sekä maa- ja metsätalousasiakkaiden keskuudessa.

Yhtiön tavoitteena on vahvistaa markkina-asemaansa koko toimialueellaan ja kaikissa edellä mainituissa asiakasryhmissä. Kasvua haetaan liiketoiminnan osa-alueilla, joilla se kulloinkin on mahdollista toteuttaa toiminnan kannattavuuteen ja riskienhallintaan liittyvät tavoitteet täyttäen. Oma Säästöpankki on ollut jo vuosia yksi Suomen kannattavimmista ja tehokkaimmista pankeista ja asema on tavoitteena säilyttää myös jatkossa. Liiketoimintavolyymien kehitys perustuu orgaaniseen kasvuun, mutta yritysjärjestelyt ovat mahdollisia myös tulevaisuudessa.

Yhtiön henkilöstö on sitoutunutta ja urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös yhtiön osakkeita.

Vaalimme erinomaista asiakaskokemusta

Strateginen tavoitteemme on olla tyytyväisten asiakkaiden pankki, joka on asiakkailleen lähellä ja läsnä sekä tarjoaa paikkakunnan parasta palvelua. Pankkina OmaSp on asiakkailleen luotettava kumppani, joka hoitaa asiakkaidensa ja omat raha-asiansa tarkasti, pitkäjänteisesti ja luotettavasti.

Tavoittelemme ensiluokkaista asiakaspalvelukokemusta

  • keskittymällä keskeisiin asiakkaiden tarpeiden mukaan kehitettyihin ja heille lisäarvoa tuottaviin pankkipalveluihin
  • tuntemalla asiakkaamme hyvin ja reagoimalla nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin 
  • olemalla hyvin saavutettavissa edistyksellisten digitaalisten palvelukanavien ja laajan konttoriverkoston kautta

Strategia

 

Haemme kannattavaa kasvua

OmaSp uskoo, että erinomainen asiakaspalvelu vauhdittaa kasvua. Strategiamme mukaisesti keskitymme hintakilpailun sijaan erinomaiseen asiakaspalveluun sekä palveluiden hyvään ja nopeaan saavutettavuuteen toimimalla lähellä ja läsnä digitaalisissa ja fyysisissä palvelukanavissamme. Korkea asiakastyytyväisyys ja suositteluaste parantavat palveluiden lisämyyntiä, asiakkaiden lojaliteettia ja vähentää asiakasvaihtuvuutta.

Strategiamme mukaisesti 

  • luomme asiakkaillemme ammattitaitoisella palvelulla arvoa pitkällä aikavälillä.
  • koko organisaatiomme osallistuu uusasiakashankintaan tuomalla proaktiivisesti esiin hyvän ja osaavan asiakaspalvelun edut.
  • tavoittelemme kasvua vain, kun se pystytään toteuttamaan kannattavasti ja ottamatta liiallisia riskejä.
  • toteutamme kasvustrategiaa huolehtimalla asiakassuhteiden kannattavuudesta, tehokkaalla toiminnalla, pitämällä jälleenrahoituksen kustannukset matalana, tehokkaalla riskienhallinnalla sekä korkealla vakavaraisuudella ja maksukyvyllä.
  • tehokas ja matala hallinto-organisaatio pitää hallinnon kulut matalina.

OmaSp:n strategia sisältää myös vahvat investoinnit digitaaliseen kanavaan: palveluja automatisoidaan kustannusten alentamiseksi asiakaspalvelukokemusta vaarantamatta.