Näkymät tilikaudelle 2023

Yhtiö arvioi, että kannattava kasvu jatkuu edelleen vahvana. Konsernin vuoden 2023 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa merkittävästi edelliseen tilikauteen verrattuna ja ylittää 100 miljoonaa euroa. 

Kasvu, kannattavuus ja vakavaraisuus

OmaSp:n historiallinen taloudellinen kehitys on ollut vahvaa. Siihen vaikuttaneita osatekijöitä ovat muun muassa positiivinen liiketoiminnan tuottojen, tuloksen ja kannattavuuden kehitys sekä vahva vakavaraisuus. 

OmaSp:n hallitus on vahvistanut seuraavat pitkän aikavälin (3–5 vuotta) taloudelliset tavoitteet

 • Kasvutavoite
  10–15 % vuotuinen liiketoiminnan kokonaistuottojen kasvu nykyisissä vallitsevissa markkinaolosuhteissa
 • Kannattavuustavoite
  Kulutuotto-suhde alle 55 % 
 • Oman pääoman tuotto (ROE) -tavoite
  Oman pääoman tuotto (ROE) yli 10 % pitkällä tähtäimellä
 • Vakavaraisuustavoite
  Ydinpääomasuhde (CET1) vähintään 14 %

OmaSp:n hallitus on vahvistanut myös osinkopolitiikan, jonka mukaan OmaSp:n tavoitteena on maksaa tasaista ja kasvavaa osinkoa, vähintään 20 % nettotuloksesta.