Kasvu, kannattavuus ja vakavaraisuus

OmaSp:n historiallinen taloudellinen kehitys on ollut vahvaa. Siihen vaikuttaneita osatekijöitä ovat muun muassa positiivinen liiketoiminnan tuottojen, tuloksen ja kannattavuuden kehitys sekä vahva vakavaraisuus. 

OmaSp:n hallitus on vahvistanut seuraavat pitkän aikavälin (3–5 vuotta) taloudelliset tavoitteet

 • Kasvutavoite
  10–15 % vuotuinen liiketoiminnan kokonaistuottojen kasvu nykyisissä vallitsevissa markkinaolosuhteissa
 • Kannattavuustavoite
  Kulutuotto-suhde alle 55 % 
 • Oman pääoman tuotto (ROE) -tavoite
  Oman pääoman tuotto (ROE) yli 10 % pitkällä tähtäimellä
 • Vakavaraisuustavoite
  Ydinpääomasuhde (CET1) vähintään 14 %

OmaSp:n hallitus on vahvistanut myös osinkopolitiikan, jonka mukaan OmaSp:n tavoitteena on maksaa tasaista ja kasvavaa osinkoa, vähintään 20 % nettotuloksesta.