Pankin toiminnan kehittäminen ja operatiivinen johtaminen

Oma Säästöpankki Oyj:n johtoryhmissä on kuusi jäsentä toimitusjohtaja mukaan lukien. OmaSp:n toimitusjohtajana on toiminut Pasi Sydänlammi vuodesta 2009 lähtien. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää pankin liiketoimintaa sekä vastaa operatiivisesta hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Hän esittelee ja raportoi hallitukselle. Toimitusjohtaja hoitaa myös pankin juoksevaa hallintoa ja vastaa siitä, että OmaSp:n kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Johtoryhmien jäsenet avustavat toimitusjohtajaa pankin operatiivisen liiketoiminnan johtamisessa. Jokaiselle johtoryhmän jäsenelle on määritelty oma vastuualueensa.