Pankin toiminnan kehittäminen ja operatiivinen johtaminen

Oma Säästöpankki Oyj:n konsernin johtoryhmässä on seitsemän jäsentä toimitusjohtaja mukaan lukien. OmaSp:n toimitusjohtajana on toiminut Pasi Sydänlammi vuodesta 2009 lähtien. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää pankin liiketoimintaa sekä vastaa operatiivisesta hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Hän esittelee ja raportoi hallitukselle. Toimitusjohtaja hoitaa myös pankin juoksevaa hallintoa ja vastaa siitä, että OmaSp:n kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Konsernin johtoryhmän jäsenet avustavat toimitusjohtajaa pankin operatiivisen liiketoiminnan johtamisessa, jokaisella on määritelty oma vastuualueensa. Konsernin johtoryhmä on päätöksiä tekevä toimielin, jonka tehtäviin kuuluvat operatiiviseen hallintoon, taloushallintoon, ICT-toimintoihin, liiketoiminnan kehityshankkeisiin, tuote- ja palvelukokonaisuuksiin, viestintään sekä riskienvalvontaan liittyvät asiakokonaisuudet. Johtoryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein toimitusjohtajan kutsusta ja kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa.