Mieleenpainuva vuosi 2020

Liiketoiminnan vauhdikas kasvu jatkui ja tulos nousi uudelle ennätystasolle

Liiketoiminnan positiivinen kehitys jatkui erinomaisena koko vuoden ja uusia asiakassuhteita syntyi parhaimmillaan jo reilusti yli tuhat kuukaudessa. Seurasimme tiiviisti koronapandemian kehittymistä ja teimme tarvittavia muutoksia toimintamalleihimme. Asiakkaille on poikkeuksellisista ajoista huolimatta voitu taata turvallinen pankkiasiointi valitsemassaan palvelukanavassa. Molemmat päätulonlähteet, korkokate ja palkkiotuotot, jatkoivat vahvaa kasvua.

Vuoden 2020 aikana liiketoiminnan tuotot kasvoivat peräti 20 % ja samaan aikaan kulut pysyivät hallinnassa. Pankkitoiminnan tehokkuutta kuvaavan kulu-tuottosuhteen osalta saavutimmekin erinomaisen 46,6 % tason. Taseen loppusumma ylitti ensimmäisen kerran neljän miljardin euron rajapyykin päätyen 4,4 miljardiin euroon. Tase kasvoi tilikauden aikana ennätykselliset 965 miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun tulos ennen veroja kasvoi 15 % ollen 37,7 miljoonaa euroa.

Luottokannan laatu on pysynyt hyvällä tasolla. Olemme myös varautuneet koronapandemian mahdollisiin vaikutuksiin ja kasvatimme vuoden viimeisellä neljänneksellä johdon arvioon perustuvaa varausta 4,4 miljoonaan euroon. Varaus on täysimääräisesti käytettävissä.

Tukena asiakkaidemme menestyksessä

Vuoden aikana laskimme liikkeeseen kaksi 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa sekä 55 miljoonan euron senior-ehtoisen ja vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joilla varmistimme kyvykkyyteemme vastata asiakkaiden kasvaneeseen kysyntään.

Allekirjoitimme 75 miljoonan euron jatkokiintiön takaussopimuksesta Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa. Yhteistyöohjelma helpottaa suomalaisten pk-yritysten luoton saantia ja kannustaa investointeihin. Uutta rahoitusta voidaan tarjota sekä pk-yrityksen perustamisen alkuvaiheen investointeihin että nykyisten toimintojen tehostamiseen ja uusien hankkeiden toteuttamiseen.

Lisäksi käynnistimme valtakunnallisen yhteistyön Suomen Uusyrityskeskuksen kanssa. Yhteistyöllä haluamme antaa tukemme suomalaisille yrittäjille.

Asiakkaiden toiveisiin vastasimme uusilla lanseerauksilla ja toimme syksyn aikana asiakkaidemme käyttöön uusia maksamisen palveluita. Muun muassa yrittäjien tarpeisiin vastasimme lanseeraamalla monipuolisen yrityskortin, joka tukee osaltaan yritysasiakasliiketoiminnassa tapahtuvaa kasvua.

Pankkimme kilpailukyky perustuu erinomaiseen asiakaskokemukseen ja henkilöstömme osaamiseen. Vuosittain toteutettavan henkilöstökyselyn tulosten mukaan henkilöstömme kokonaistyytyväisyys on noussut ennätyskorkealle. Asiakaskyselyn tuloksissa korostui ensiluokkainen palvelukokemus ja korkea tyytyväisyys muun muassa omaan yhteyshenkilöön.

Positiiviset näkymät vuodelle 2021

Pääsemme jälleen aloittamaan uuden tilikauden erinomaisista lähtökohdista. Loppuvuodesta käynnistyneet yhdistymisneuvottelut Eurajoen ja Mietoisten Säästöpankkien kanssa etenevät suunnitellusti. Finanssialan muuttuva toimintaympäristö ja kehittyvä teknologia tarjoavat pankillemme monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Strategiamme nojaa kannattavaan kasvuun, suoraviivaiseen liiketoimintamalliin ja tehokkaaseen riskienhallintaan. Näinä poikkeuksellisina aikoina pankin yhteiskunnallinen merkitys korostuu ja vahva taloudellinen asema varmistaa kykymme olla asiakkaidemme tukena. Joustavien toimintamallien ansiosta pystymme kehittämään liiketoimintaamme ja tekemää vahvaa tulosta myös muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lämpimät kiitokset asiakkaille, henkilöstölle, omistajille ja yhteistyökumppaneille vuodesta 2020!

Pasi Sydänlammi,
toimitusjohtaja