OmaSp on kannattavan kasvun uralla

OmaSp on kotimainen vähittäispankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme vaurastumaan opettamalla taloustaitoja ja menestymisen malleja. Olemme sloganimme mukaisesti lähellä ja läsnä asiakkaan valitsemalla tavalla.

Olemme kyenneet onnistuneesti vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Sekä konttoreiden että asiakaspalvelun palveluaikoja on muutettu vastaamaan asiakkaiden odotuksia. Kasvukeskusten konttorit palvelevat myös arki-iltaisin ja osa myös lauantaisin. Asiakkaiden tapaamisia järjestetään myös konttoreiden aukioloaikojen ulkopuolella ja yhä enenevässä määrin myös asiakkaan luona, asiakkaan haluamana ajankohtana. Sekä henkilö- että yritysasiakkaat ovat olleet tyytyväisiä pankin toiminnan laajentumiseen. Lahden ja Jyväskylän vuoden 2017 uudet konttoriavaukset ovat onnistuneet hyvin. Vahvistimme vuonna 2018 toimintaamme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Turussa.

Olemme kehittäneet digitaalisia palvelukanaviamme, joissa ihminen kohtaa ihmisen ja asiakas voi saada henkilökohtaista palvelua myös niissä omalta palveluneuvojalta. Meille on tärkeää, että asiakkaiden palvelukokemus myös digitaalisissa kanavissamme on yhtä hyvää kuin konttorikäynnillä. 

Yrittäjähenkinen ja motivoitunut henkilöstö

Pankki toteutti toisen henkilöstöannin osana listautumisantia marraskuussa 2018. Ensimmäinen henkilöstöanti toteutettiin vuonna 2017. Merkittävä osa, noin 60 %, henkilöstöämme on pankin omistajina. Tämä lisää henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota työhön. Tyytyväiset asiakkaat ovat seurausta henkilöstömme hyvästä työstä. Henkilöstön työssä viihtyminen ja hyvinvointi heijastuvat positiivisesti asiakkaisiin. Nämä yhdessä luovat perustan pankkimme kehitykselle ja menestykselle myös tulevaisuudessa. Henkilökunnan osaaminen on keskeinen kilpailutekijämme ja panostamme siihen jatkuvasti.

Vakavarainen pankki

Tavoitteenamme on maksaa tasaista ja kasvavaa osinkoa. Maksettavien osinkojen ja pääomapalautuksien määrä ja maksuajankohta riippuvat tulevista tuloksista, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, investointitarpeista, vakavaraisuudesta ja muista tekijöistä. Meillä on jo vahvat näytöt jatkuvasta ja kannattavasta kasvusta. Tavoittelemme 10–15 prosentin vuotuista liiketoiminnan kokonaistuottojen kasvuvauhtia nykyisissä vallitsevissa markkinaolosuhteissa. 

Uskomme, että erinomainen asiakaskokemus vauhdittaa kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa. Vakavarainen pankkimme on ollut viime vuodet Suomen kannattavimpia ja tehokkaimpia pankkeja, jota haluamme vaalia myös tulevaisuudessa keskittymällä tehokkaaseen toimintaan ja hyvään asiakaskokemukseen.

Pasi Sydänlammi
Toimitusjohtaja