Kannattava kasvu jatkuu - tilikauden 2022 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 43 % 

OmaSp:n liiketoiminnan kehitys on jatkunut erinomaisena. OmaSp:n ainutlaatuinen yhdistelmä kasvua ja kannattavuutta näkyy vahvana oman pääoman kertymänä, joka mahdollistaa kasvavan voitonjaon omistajille sekä investoinnit menestyksen mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Yleinen korkotason nousu volyymikasvun lisäksi on vauhdittanut korkokatteen kehitystä edelleen. Korkokate kasvoi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä peräti 40 % ja koko vuoden osalta 31 %. Koko vuoden palkkiotuotot kasvoivat vahvasti ja kasvua oli 17 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkiotuottojen kehitys hidastui loppuvuotta kohden luottokysynnän maltillistuessa yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta johtuen. Taseen loppusumma kasvoi tilikauden aikana lähes 600 miljoonaa euroa.

Neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) nousi ennätystasolle ja oli 18,4 %. Koko vuodelta vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) nousi 15,8 %:iin.

Koko vuoden tulos ennen veroja oli 69,2 miljoonaa euroa. Koko vuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 43 % ja oli 75,9 miljoonaa euroa, kasvua lähes 23 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi huikeat 44 % päätyen 20,8 miljoonaan euroon ja siitä muodostui yhtiön historian paras vuosineljännes vertailukelpoisin luvuin arvioituna.

OmaSp on hyvin varautunut toimintaympäristön epävarmuuteen

OmaSp on jatkanut varautumista toimintaympäristön epävarmuuteen myös neljännen vuosineljänneksen aikana. Pankin maksuvalmiutta ja pääomapuskureita on vahvistettu. Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset OmaSp:n toimintaan näkyvät lähinnä jälleenrahoitusmarkkinoiden toimivuudessa sekä yleisesti taloudellisessa ympäristössä inflaation kiihtymisenä ja korkotason nousuna. Luottokannan laatu on säilynyt hyvällä tasolla ja luottotappiokertymä on alhainen.

Kasvun näkymiä ja kasvavaa osinkoa

OmaSp:n jatkuvasti vahvistuva tuloksentekokyky mahdollistaa kasvavan osingon omistajille jo kuudetta vuotta peräkkäin. Osinkoesitys kevään yhtiökokoukselle on 0,40 euroa osakkeelta. OmaSp lähtee erinomaisista lähtökohdista vuoteen 2023. Perustan kannattavalle kasvulle luo erinomainen asiakasja henkilöstötyytyväisyys. Valmistelut IRB-menetelmän soveltamista vakavaraisuuslaskennassa jatkuvat suunnitellusti ja se mahdollistaa pääomakäytön tehostamisen tulevina vuosina. Yhtiön historian suurin yritysjärjestely Liedon Säästöpankin kanssa toteutuu maaliskuun alussa 2023. Yritysjärjestelyn myötä OmaSp:n asema vahvistuu merkittävästi Turun talousalueelle sekä Varsinais-Suomeen.

Tulosohjeistuksemme mukaisesti odotamme OmaSp:n kannattavan kasvun jatkuvan edelleen vahvana ja vuoden 2023 osalta on tavoitteena saavuttaa 100 miljoonan euron rajapyykki vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja osalta. 

Lämpimät kiitokset vuodesta 2022 asiakkaille, henkilöstölle, omistajille ja yhteistyökumppaneille!

Pasi Sydänlammi,
toimitusjohtaja