Tunnusluvut

Seuraamme useita tunnuslukuja, joita käytämme OmaSp:n liiketoimintamme mittaamiseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty tunnuslukutiedot 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018.

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta)

Tunnusluku20222021202020192018
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja75 85053 14226 72928 04526 210
Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, %48,0 %48,0 %51,2 %56,7 %61,1 %
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), EUR2,021,410,730,760,82
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE %15,8 %11,2 %6,5 %7,4 %8,0 %
 
Tunnusluvut1.1.-31.12.20221.1.-31.12.20211.1.-31.12.20201.1.-31.12.20191.1.-31.12.2018
Korkokate104 93080 13067 81957 52249 351
Tulos ennen veroja69 22683 27137 70732 68424 976
Liiketoiminnan tuotot yhteensä144 392156 565111 073 92 573 75 958
Liiketoiminnan kulut yhteensä-73 062-65 294-51 676-50 309-47 237
Kulu/tuotto-suhde50,7 %41,9 %46,6 %54,4 %62,2 %
Taseen loppusumma5 941 7665 372 6334 381 9993 416 5302 914 661
Oma pääoma yhteensä364 961401 294353 493319 865290 330
Kokonaispääoman tuotto, ROA %1,0 %1,4 %0,8 %0,9 %0,7 %
Oman pääoman tuotto, ROE %14,5 %17,6 %9,1 %9,0 %7,6 %
Omavaraisuusaste %6,1 %7,5 %8,1 %9,4 %10,0 %
Vakavaraisuussuhde, (TC) %14,9 %15,6 %16,2 %17,3 %19,3 %
Ydinpääomasuhde (CET1) %13,3 %15,5 %15,9 %16,8 %18,4 %
Ensisijaisen pääoman suhde, (T1) %13,3 %15,5 %15,9 %16,8 %18,4 %
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto-1 747-7 294-21 587- 9 567- 3 746
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa357344298279293
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin352315299300288
Maksuvalmiusvaatimus (LCR))166,4 %133,0 %184,9 %140,1 %134,8 %
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR1,852,22 1,040,930,78