Tärkeimmät tunnusluvut

Seuraamme useita tunnuslukuja, joita käytämme OmaSp:n liiketoimintamme mittaamiseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty tunnuslukutiedot 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta sekä 30.9.2018 ja 30.9.2017 päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta.

 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta)

  1.1.-31.12.
2018
1.1.-31.12.
2017
1.1.-31.12.
2016
1.1.-31.12.
2015
Liikevaihto 88 09284 92171 23964 707
Korkokate 49 35139 317(136 547(131 733
% liikevaihdosta 56,00 %46,3 %51,3 %49,0 %
Tulos ennen veroja 24 97630 379(120 611(118 420
% liikevaihdosta 28,4 %35.8%28,9 %28,5 %
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 75 95874 091(160 339(154 352
Liiketoiminnan kulut yhteensä 47 237-41 112(1-35 531(1-32 338
Kulu/tuotto-suhde 62,2 %55,5 %58,9 %59,5 %
Taseen loppusumma 2 914 6612 726 567(12 150 768(11 932 328
Oma pääoma yhteensä 290 330241 484(1221 071(1202 126
Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,7 %1,0 %0,8 %0,8 %
Oman pääoman tuotto, ROE % 7,6 %10,4 %7,6 %7,8 %
Omavaraisuusaste % 10,0 %8,9 %10,3 %10,5 %
Vakavaraisuussuhde, (TC) % 19,3 %18,9 %(2 (319,1 %(1(220,2 %(1(2
Ydinpääomasuhde (CET1) % 18,4 %17,6 %(2 (318,6 (1(219,4 (1(2
Ensisijaisen pääoman suhde, (T1) % 18,4 %17,6 % (2 (318,6 %(1(219,4 %(2
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot - 3 746-2 600(1-4 197(1-3 594
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 293270229252
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 288256246
Maksuvalmiusvaatimus (LCR)) 134,8 %280,3 % (2111,3 %(2 
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,780,980,650,63

1) Tilintarkastettu 2) Emoyhtiön luku 3) Luvut eivät vastaa vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitettyjä lukuja, sillä OmaSp on korjannut ydinpääomaansa ja vakavaraisuuden tunnuslukuja. Henkilöstöannissa merkityt osakkeet eivät sisälly ydinpääomaan.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:

 20182017
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja26 21019 599
Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, %61,1 %64,9 %
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), EUR0,820,63
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE %8,0 %6,7 %