Tärkeimmät tunnusluvut

Seuraamme useita tunnuslukuja, joita käytämme OmaSp:n liiketoimintamme mittaamiseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty tunnuslukutiedot 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017.

 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta)

Tärkeimmät tunnusluvut
Tunnusluvut1.1.-31.12.20211.1.-31.12.20201.1.-31.12.20191.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Korkokate80 13067 81957 52249 35139 317
Tulos ennen veroja83 27137 70732 68424 97630 379
Liiketoiminnan tuotot yhteensä156 565111 073 92 573 75 95874 091
Liiketoiminnan kulut yhteensä-65 294-51 676-50 309-47 237-41 112
Kulu/tuotto-suhde41,9 %46,6 %54,4 %62,2 %55,5 %
Taseen loppusumma5 372 6334 381 9993 416 5302 914 6612 726 567
Oma pääoma yhteensä401 294353 493319 865290 330241 484
Kokonaispääoman tuotto, ROA %1,4 %0,8 %0,9 %0,7 %1,0 %
Oman pääoman tuotto, ROE %17,6 %9,1 %9,0 %7,6 %10,4 %
Omavaraisuusaste %7,5 %8,1 %9,4 %10,0 %8,9 %
Vakavaraisuussuhde, (TC) %15,6 %16,2 %17,3 %19,3 %18,9 %
Ydinpääomasuhde (CET1) %15,5 %15,9 %16,8 %18,4 %17,6 %
Ensisijaisen pääoman suhde, (T1) %15,5 %15,9 %16,8 %18,4 %17,6 %
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto-7 294-21 587- 9 567- 3 746-2 600
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa344298279293270
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin315299300288256
Maksuvalmiusvaatimus (LCR))133,0 %184,9 %140,1 %134,8 %280,3 %
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR2,22 1,040,930,780,98

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:

Tunnusluku20212020201920182017
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja53 14226 72928 04526 21019 599
Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, %48,0%51,2 %56,7 %61,1 %64,9 %
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), EUR1,410,730,760,820,63
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE %11,2 %6,5 %7,4 %8,0 %6,7 %