Tärkeimmät tunnusluvut

Seuraamme useita tunnuslukuja, joita käytämme OmaSp:n liiketoimintamme mittaamiseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty tunnuslukutiedot 31.12.2017, 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta sekä 30.9.2018 ja 30.9.2017 päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta.

 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta)

 1.1.-30.9.
2018
1.1.-30.9.
2017
1.1.-31.12.
2017
1.1.-31.12.
2016
1.1.-31.12.
2015
Liikevaihto65 80457 97284 92171 23964 707
Korkokate35 92528 74439 317(136 547(131 733
% liikevaihdosta54,6 %49,6 %46,3 %51,3 %49,0 %
Tulos ennen veroja20 46019 91030 379(120 611(118 420
% liikevaihdosta31,1 %34,3 %35.8%28,9 %28,5 %
Liiketoiminnan tuotot yhteensä57 80649 95974 091(160 339(154 352
Liiketoiminnan kulut yhteensä-33 797-29 215-41 112(1-35 531(1-32 338
Kulu/tuotto-suhde58,5 %58,5 %55,5 %58,9 %59,5 %
Taseen loppusumma2 841 9452 291 4322 726 567(12 150 768(11 932 328
Oma pääoma yhteensä254 633237 693241 484(1221 071(1202 126
Kokonaispääoman tuotto, ROA %0,8 %1,0 %1,0 %0,8 %0,8 %
Oman pääoman tuotto, ROE %8,9 %9,3 %10,4 %7,6 %7,8 %
Omavaraisuusaste %9,0 %10,4 %8,9 %10,3 %10,5 %
Vakavaraisuussuhde, (TC) %17,5 %18,8 % (218,9 %(2 (319,1 %(1(220,2 %(1(2
Ydinpääomasuhde (CET1) %16,6 %18,5 % (217,6 %(2 (318,6 (1(219,4 (1(2
Ensisijaisen pääoman suhde, (T1) %16,6 %18,5 % (217,6 % (2 (318,6 %(1(219,4 %(2
Rahoitusvarjoen arvonalentumistappiot-3 549-835-2 600(1-4 197(1-3 594
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa290262270229252
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin287266256246
Maksuvalmiusvaatimus (LCR))138,6 % (2107,9 %(2280,3 % (2111,3 %(2 
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR32,9232,7449,2232,6831,49

1) Tilintarkastettu 2) Emoyhtiön luku 3) Luvut eivät vastaa vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitettyjä lukuja, sillä OmaSp on korjannut ydinpääomaansa ja vakavaraisuuden tunnuslukuja. Henkilöstöannissa merkityt osakkeet eivät sisälly ydinpääomaan.