Oma Säästöpankki Oyj KORJATTU osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018: Pankin hyvä ja vahva tekeminen jatkuu odotustemme mukaisesti.

Pörssitiedote
15.11.2018 16:20

Oma Säästöpankki Oyj, Pörssitiedote, 15.11.2018 klo 16:20 
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi

KORJAUS: Tällä tiedotteella korjataan 5.11.2018 klo 8.00 julkaistun osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2018 pörssitiedotteessa julkaistua ydinpääomaa ja vakavaraisuustunnuslukujen laskentaa.  

Pankki korjaa ydinpääoman ja vakavaraisuuden tunnuslukujen laskentaa henkilöstöannissa merkittyjen osakkeiden osalta. Henkilöstöannissa merkittyjä osakkeita ei lueta ydinpääomaan. Tältä osin pankki korjaa ydinpääomaa ja vakavaraisuuden tunnuslukuja 30.9.2018 ja 31.12.2017 tilanteessa vastaamaan asetuksen vaatimuksia. 

Korjatut tunnusluvut, sulkeissa aiemmin julkistettu luku:

 • Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin 30.9.2018 16,6% (16,7 %) ja 31.12.2017 17,6 % (17,8 %)
 • Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin 30.9.2018 16,6% (16,7 %) ja 31.12.2017 17,6 % (17,8 %)
 • Omat varat (TC) yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin 30.9.2018 17,5% (17,7 %) ja 31.12.2017 18,9% (19,1 %)
 • Vähimmäisomavaraisuusaste 30.9.2018 8,4 % (8,5 %) ja 31.12.2017 8,3 % (8,4 %)

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:

”Julkistamme ensimmäistä kertaa pankin Q3 tuloksen. Pankin hyvä ja vahva tekeminen jatkuu odotustemme mukaisesti. Vauhtimme on poikkeuksellisen kovaa suhteessa markkinaan. Alkuvuoden tuloksemme ennen veroja kasvoi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ollen 20,5 miljoonaa euroa. Korkokate ja palkkiotuotot, keskeiset tulolähteemme, kehittyivät edelleen suotuisasti. Korkokatteemme kasvoi 25 % ollen 35,9 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot puolestaan kasvoivat 20,9 % ollen 19,4 miljoonaa euroa. Luottojen kysyntä jatkui hyvänä ja kortti- ja maksuliikenteen palkkiot kasvoivat. Liiketoiminnan kulut kasvoivat vertailukaudesta 15,7 % ollen 33,8 miljoonaa euroa. Pankin investointipäätökset näkyivät odotetusti kasvuna henkilöstö-, markkinointi- ja IT-kehityksen kustannuksissa. Taseen loppusumma kasvoi vertailukauden, syyskuun 2017, lopun tilanteesta noin 550 miljoonaa euroa eli 24 % päätyen 2,84 miljardiin euroon.”

Keskeiset tapahtumat heinä-syyskuussa 2018:

 • Oma Säästöpankin hallitus päätti kokouksessaan 9.8.2018 käynnistää selvitystyön arvioidakseen mahdollista listautumista Helsingin Pörssin päälistalle.
 • Pankki tiedotti elokuussa avaavansa uuden konttorin Ouluun vuoden 2018 aikana. 
 • Pankki osti 31.8.2018 25 % osuuden PP-Laskenta Oy:stä Oy Samlink Ab:lta. PP-Laskenta Oy tuottaa pankille kirjanpidon, palkanlaskennan ja viranomaisraportoinnin palveluja.
 • Pankki toteutti brändiuudistuksen maksukorteissaan ja uuden ilmeen mukaiset Oma Säästöpankin maksukortit laskettiin liikkeelle elokuussa. 
 • Pankki tiedotti heinäkuussa laajentavansa Jyväskylän konttorin toimintoja kesällä 2019 osana uuden liiketilan hankintaa Jyväskylän ydinkeskustasta.
 • Pankki allekirjoitti syyskuussa sopimukset koskien uusien Seinäjoelle vuonna 2019 valmistuvien toimitilojen hankintaa. Sopimusten kauppahinta oli yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Taloustiedot tammi-syyskuu 2018:

Tuloksen erissä on vertailukautena käytetty ajankohtaa 1.1.-30.9.2017 ja taseen ja vakavaraisuuden vertailukautena ajankohtaa 31.12.2017.

 • Oma Säästöpankki -konsernin voitto ennen veroja oli 20,5 miljoonaa euroa (19,9). 
 • Korkokate kasvoi 25,0 % päätyen 35,9 miljoonaan euroon (28,7). 
 • Palkkiotuotot (nettomääräisenä) kasvoivat 20,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ollen 19,4 miljoonaa euroa (16,0). 
 • Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 57,8 miljoonaa euroa (50,0), jossa kasvua oli 15,7 %.
 • Liiketoiminnan kulut yhteensä olivat 33,8 miljoonaa euroa (29,2). Kulut kasvoivat vertailukaudesta 15,7 %. 
 • Konsernin taseen loppusumma oli 2 841,9 miljoonaa euroa (2 726,6). Tase kasvoi 4,2 %.
 • Konsernin luotonannon kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 2 415,6 miljoonaa euroa (2 137,9), jossa kasvua oli 277,8 miljoonaa euroa eli 13,0 %. 
 • Talletusten määrä katsauskauden lopussa oli 1 728,9 miljoonaa euroa (1 639,3). Talletukset kasvoivat tarkastelukauden aikana 89,6 miljoonaa euroa eli 5,5 %. 
 • Muu varainhankinnan määrä oli kauden lopussa 819,3 miljoonaa euroa (801,0). Muun varainhankinnan määrä kasvoi 18,4 miljoonaa euroa eli 2,3 %. 

OmaSp konsernin tunnusluvut

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat luettavissa osavuosikatsauksen sivulta 53-54.
* Rahoitusinstrumentit -standardin käyttöönotto 1.1.2018. Vertailuvuoden lukuja ei ole laskettu uudelleen.
** 1-9/2018 kauden vakavaraisuuden tunnusluku laskettuna konsernista. Vertailuvuosien tiedot laskettu emoyhtiöstä.
*** Maksuvalmiusvaatimuksen tunnusluku laskettuna emoyhtiöstä.
1) Korjattu osavuosikatsauksen mukainen luku. Pankki on korjannut ydinpääomaa ja vakavaraisuuden tunnuslukuja henkilöstöannissa merkittyjen osakkeiden osalta.

    

Taloudelliset tavoitteet:

Oma Säästöpankin hallitus on vahvistanut syyskuussa 2018 seuraavat taloudelliset tavoitteet:

 • Kasvu: 10–15 prosentin vuotuinen liiketoiminnan kokonaistuottojen kasvu nykyisissä vallitsevissa markkinaolosuhteissa
 • Kannattavuus: Kulu-tuotto -suhde alle 55 prosenttia 
 • Oman pääoman tuotto (ROE): Oman pääoman tuotto (ROE) yli 10 prosenttia pitkällä tähtäimellä
 • Vakavaraisuus: Ydinpääomasuhde (CET1) vähintään 16 prosenttia

Vuoden 2018 näkymät:

Pankki arvioi, että tilikauden 2018 tulos ennen veroja ilman rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuottoja kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden 2017 aikana Oma Säästöpankin tuloksessa korostuivat rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot, joiden vaikutus tulokseen oli 10,8 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja ilman rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuottoja oli 19,6 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Helsingissä 15.11.2018
OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Hallitus

Korjattu osavuosikatsaus

Lisätiedot:

Oma Säästöpankki Oyj
toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi puh. 045 6575506
talous- ja hallintojohtaja Sarianna Liiri puh. 040 835 6712
viestintäjohtaja Minna Sillanpää puh. 050 66592

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämedia

Oma Säästöpankki Oyj on suomalainen Suomen suurin säästöpankki. Palvelemme ympäri maan 40 konttorissa ja digitaalisten kanavien kautta noin 135 000 asiakasta yli 270 asiantuntijan voimin. Vakavaraisen pankin kannattavuus on koko toimialan parhaimmistoa. Taseemme on 2,8 miljardia euroa. Oma Säästöpankin omistavat suomalaiset säästöpankkisäätiöt ja Oma osuuskunnat. Myös henkilökunta omistaa pankkia. Lupaamme tarjota paikkakunnan parasta pankkipalvelua kaikissa arjen raha-asioissa sekä konttoreissa että digitaalisissa palvelukanavissa. Lähellä ja läsnä omasp.fi