Oma Säästöpankki Oyj:n vuosikertomus 2017: Vuosi 2017 oli Oma Säästöpankin historian paras, menestyimme yhdessä asiakkaiden kanssa.

Pörssitiedote
22.2.2018

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi: ”Laadukas päivittäinen tekeminen näkyy ennätyksellisenä kasvuna”

Oma Säästöpankki Oyj:n vuosikertomus 2017: Vuosi 2017 oli Oma Säästöpankin historian paras, menestyimme yhdessä asiakkaiden kanssa.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi: ”Laadukas päivittäinen tekeminen näkyy ennätyksellisenä kasvuna”

”Yhä useammat asiakkaat valitsivat OmaSp:n pankkikumppanikseen ja volyymit kasvoivat kaikilla keskeisillä osa-alueilla. Pankkimme historian parhaaseen tulokseen vaikutti myös IFRS tilinpäätösstandardin muutokset ja sen myötä tehty sijoituksien realisointi. Taseen loppusumma ylitti 2,7 miljardia euroa ja tulos ennen veroja oli 30,4 miljoonaa euroa. 

Avasimme vuoden aikana uudet konttorit Lahteen ja Jyväskylään ja palvelupisteet Espooseen, Kajaaniin ja Turkuun. Asiakkaat arvostavat OmaSp:n henkilökohtaista palvelua. 

Henkilöstömme osaaminen ja kyvykkyys ovat kasvaneet merkittävästi vuoden aikana. Käynnistimme esimerkiksi OmaSp Master-koulutusohjelman pankkimme esimiehille ja asiantuntijoille. Loppuvuodesta toteutetulla henkilöstöannilla haluamme sitouttaa ja motivoida työntekijöitämme.

Vuoden 2017 merkittävimpiä tapahtumia olivat muun muassa kaksivuotisen takaussopimuksen allekirjoittaminen Euroopan investointirahaston kanssa ja toimiluvan laajentaminen kiinnitysluottopankkitoimintaan. Kaupankäynti pankkimme joukkovelkakirjalainalla alkoi ensimmäistä kertaa Helsingin pörssissä. Standard & Poor’s vahvisti OmaSp:n pitkä- ja lyhytaikaiselle varainhankinnalle luottoluokituksen BBB+/A-2 vakailla näkymillä. Joulukuun alussa meille siirtyivät S-Pankin PK-yritys- sekä maa- ja metsätalousliiketoiminnan asiakkaat. 

Suomen talouden myönteinen kehittyminen loppuvuotta kohti antaa hyvät lähtökohdat vuodelle 2018.”

Pankkivuoden merkittävät tapahtumat:

  • Allekirjoitimme kaksivuotisen takaussopimuksen Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa kattaen 50 miljoonan euron yritysluotot, joita pankki voi myöntää määrätyin kriteerein kasvuhakuisille pk-yrityksille.
  • Kaupankäynti pankkimme 125 miljoonan euron suuruisella joukkovelkakirjalainalla alkoi ensimmäistä kertaa Helsingin pörssissä.
  • Standard&Poor’s vahvisti Oma Säästöpankin pitkäaikaiselle ja lyhytaikaiselle varainhankinnalle luottoluokituksen BBB+/A-2 vakailla näkymillä.
  • Toimiluvan laajentaminen kiinnitysluottopankkitoimintaan ja toiminnan käynnistäminen 250 miljoonan euron katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskulla osana joukkovelkakirjalainaohjelmaamme (Standard&Poors luottoluokitus AAA). 
  • Oma Säästöpankki toteutti henkilöstöannin, jonka osallistumisaste oli selvästi yli 70 prosenttia. Jatkossa henkilökunta työskentelee osittain omistamassaan pankissa, mikä lisää sitoutumista ja motivaatiota työhön. 
  • Joulukuun alussa Oma Säästöpankille siirtyivät S-Pankin pk-yritys- sekä maa- ja metsätalousliiketoiminnan asiakkaat. 
  • Vuoden aikana avattiin uusia konttoreita Lahteen ja Jyväskylään sekä loppuvuodesta kolme palvelupistettä sijainteina Espoo, Kajaani ja Turku.

 

OmaSp-vuosikertomus2017-tunnusluvut.png

 

Oma Säästöpankki raportoi vakavaraisuuden pankkitasolla. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat luettavissa Oma Säästöpankki Oyj:n vuosikertomuksesta 2017.

Pankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat pankin taloudelliseen asemaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta.

Vuoden 2018 näkymät

Pankin viime vuosina toteuttamat rakennejärjestelyt, kustannustehokkuuden lisääminen sekä organisaatiomuutoksen aikaansaamat hyödyt vahvistavat pankin kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta merkittävästi tilikaudella 2018. Edellisen vuoden aikana toteutettu liiketoimintakauppa tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja vahvistaa pankin korkokatetta, vaikka yleinen korkotaso edelleen pysyy alhaalla. Vuoden 2017 aikana pankin tuloksessa korostuivat sijoitustoiminnan kertaerät, joiden vaikutus oli noin 10 miljoonaa euroa. Edellä mainituista kertaluontoisista eristä puhdistetun jatkuvan liiketoiminnan tuloksen arvioidaan edelleen vahvistuvan tilikauden 2018 aikana.

Helsingissä 22.2.2018

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Hallitus

Lue koko Oma Säästöpankin vuosikertomus 2017

Lisätiedot: 

Oma Säästöpankki Oyj

toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi puh. 045 6575506
viestintäjohtaja Minna Sillanpää, puh. 050 66592