Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Pörssitiedote
19.2.2019 15:15

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.2.2019 KLO 15.15, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:
Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan vahvistettavan edelleen seitsemän.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen heidän suostumuksellaan nykyiset hallituksen jäsenet Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Heli Korpinen, Jyrki Mäkynen ja Jarmo Salmi.

Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partanen ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että TkT Jaana Sandström valitaan suostumuksensa mukaisesti hallituksen uudeksi jäseneksi. Jaana Sandström on Lappeenrannan yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori ja hän on väitellyt tohtoriksi aiheenaan strateginen johdon laskentatoimi.

Kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa alkavalle kaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Tarkemmat tiedot valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä:

AILA HEMMINKI

Aila Hemminki (synt. 1966) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien. Hemminki on toiminut Hevihill Ky:n perustajana vuodesta 2008 lähtien ja Vauvatarvike Huvikumpu Ky:n perustajana ja kauppiaana vuosina 1990–2008. Hän toimii tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien omistajanvaihdosasiantuntijana. Lisäksi Hemminki on toiminut hallituksen varajäsenenä Hemimotors Oy:ssä vuodesta 1999 lähtien ja hallituksen jäsenenä Kuortaneen Säästöpankkisäätiössä vuosina 2009–2017. Koulutukseltaan Hemminki on kauppatieteiden maisteri.

AKI JASKARI

Aki Jaskari (synt. 1961) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Jaskari on toiminut toimitusjohtajana Nerkoon Höyläämö Oy:ssä vuodesta 1985 lähtien. Lisäksi Jaskari on toiminut neuvottelukunnan jäsenenä Leppäkosken Sähkö Oy:ssä vuodesta 2001 lähtien ja alueneuvottelukunnan jäsenenä Pohjola Vakuutus Oy:ssä vuosina 2001–2015. Koulutukseltaan Jaskari on kauppatieteiden maisteri.

TIMO KOKKALA

Timo Kokkala (synt. 1960) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Kokkala on toiminut maatalousyrittäjänä vuodesta 1989 lähtien. Lisäksi Kokkala on toiminut hallituksen puheenjohtajana Hauhon Säästöpankissa vuosina 1998–2008 ja Kantasäästöpankki Oy:ssä vuosina 2009–2014, hallituksen jäsenenä Kantapankin Kiinteistövälitys Oy:ssä vuosina 2010–2018 ja hallintoneuvoston jäsenenä Säästöpankkiliitossa vuosina 2012–2014. Koulutukseltaan Kokkala on maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

HELI KORPINEN

Heli Korpinen (synt. 1965) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Korpinen on toiminut lehtorina Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy:ssä vuodesta 2016 lähtien, mitä ennen hän toimi Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy:n koulutuspäällikkönä vuosina 2012–2015 ja lehtorina vuosina 2009–2011. Korpinen on myös toiminut opettajana Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa vuosina 2007–2008, mitä ennen hän toimi ICT-Centerissä yksikön päällikkönä vuosina 2006–2007, projektipäällikkönä vuosina 1999–2006 ja opettajana vuosina 1996–1999. Lisäksi Korpinen on toiminut hallituksen jäsenenä Kampusravintolat Oy:ssä vuodesta 2015 lähtien. Koulutukseltaan Korpinen on yhteiskuntatieteiden maisteri.

JYRKI MÄKYNEN

Jyrki Mäkynen (synt. 1964) on ollut OmaSp:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2014 lähtien ja toiminut hallituksen puheenjohtajana vuosina 2009–2014. Mäkynen on toiminut yrittäjänä Oy HM Profiili Ab:ssa vuodesta 1992 ja Oy HM Profiili Ab:n myyntijohtajana vuosina 1992–2002 ja toimitusjohtajana vuodesta 2003 lähtien. Lisäksi Mäkynen on toiminut hallituksen puheenjohtajana Suomen Yrittäjät ry:ssä vuodesta 2014 lähtien, Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiössä vuodesta 2010 lähtien sekä hallituksen jäsenenä Vakuutusyhtiö Fenniassa vuodesta 2017 lähtien, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedussa vuodesta 2017 lähtien, Yrittäjän Päivä -säätiössä vuodesta 2014 lähtien, UEAPME Aisbl:ssa vuodesta 2014 lähtien, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:ssä vuodesta 2013 lähtien ja Seinäjoen kaupungin kaupunginvaltuuston jäsenenä vuodesta 2004 lähtien. Koulutukseltaan Mäkynen on ekonomi.

JARMO SALMI

Jarmo Salmi (synt. 1963) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Salmi on toiminut toimitusjohtajana Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy:ssä vuodesta 2014 lähtien ja asianajajana ja vastuunalaisena yhtiömiehenä Asianajotoimisto Lasse Salmi Ky:ssä vuosina 1991–2014. Lisäksi Salmi on toiminut hallituksen puheenjohtajana Kiinteistö Oy Kosken-Keskuksessa vuodesta 2014 lähtien ja hallituksen jäsenenä Suomen asianajajaliitossa vuosina 2012–2015. Koulutukseltaan Salmi on oikeustieteen kandidaatti.

JAANA SANDSTRÖM

Jaana Sandström (synt. 1963) on johdon laskentatoimen professori LUT-yliopistossa, jossa hän hoitaa koulutuksen vararehtorin tehtäviä. Ennen vararehtorikausia hän toimi LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaanina. Luottamustoimista keskeisimmät ovat Etelä-Karjalan osuuskaupan hallituksen varapuheenjohtaja ja Liikesivistysrahaston hallituksen toinen varapuheenjohtaja. Akateemisista luottamustoimista keskeisin on jäsenyys European Foundation for Management Development (EFMD) EPAS-akkreditointien boardissa. Koulutukseltaan Sandström on tekniikan tohtori.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen palkitsemisesta:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

Vuosipalkkiot:

  • puheenjohtaja 43 000 euroa
  • varapuheenjohtaja 26 000 euroa
  • jäsen 16 000 euroa

Kokouspalkkiot:

  • 1 000 euroa/kokous
  • 500 euroa/etäkokous ja valiokunnan kokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partaselle maksetaan palkkiona kahden (2) kuukauden palkkaa vastaava määrä eli 48 106 euroa.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Raimo Härmä (Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön nimeämänä), jäseninä toimivat Ari Lamminmäki (Parkanon Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Aino Lamminmäki (Töysän Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Jukka Sysilampi (Kuortaneen Säästöpankkisäätiön nimeämänä), Jukka Kuivaniemi (Hauhon Säästöpankkisäätiön nimeämänä), ja asiantuntijana toimii Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partanen.

Lisätietoja:

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Raimo Härmä, puh. +358 44 363 7063

Median haastattelu- ja lisätietopyynnöt:

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

Oma Säästöpankki lyhyesti

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 40 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta noin 135 000 henkilö- ja yritysasiakasta yli 270 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.