Positiivinen tulosvaroitus: Oma Säästöpankki Oyj nostaa vuoden 2018 tulosohjeistustaan

Pörssitiedote
22.1.2019

Oma Säästöpankki Oyj – Positiivinen tulosvaroitus

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 22.1.2019 klo 09.50

Positiivinen tulosvaroitus: Oma Säästöpankki Oyj nostaa vuoden 2018 tulosohjeistustaan

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp tai Yhtiö) nostaa aiempaa vuoden 2018 tulosohjeistustaan. Yhtiön 2018 tulos ennen veroja ilman rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuottoja kasvaa merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Parantuneen tulosnäkymän taustalla on vauhdikas liiketoimintavolyymien kasvu, joka vaikuttaa sekä korkokatteen että palkkiotuottojen vahvaan kehittymiseen.

Uusi tulosohjeistus:

Oma Säästöpankki Oyj -konsernin vuoden 2018 tulos ennen veroja ilman rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuottoja kasvaa merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna ja asettuu 24-25 miljoonaan euroon. Tilikauden 2018 tulokseen sisältyy listautumiseen liittyviä kustannuksia noin 1,7 miljoonaa euroa. Tilikauden 2017 aikana tuloksessa korostuivat rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot, joiden vaikutus tulokseen oli 10,8 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja ilman rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuottoja oli 19,6 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Aiempi tulosohjeistus (5.11.2018 julkaistu osavuosikatsaus):

Pankki arvioi, että tilikauden 2018 tulos ennen veroja ilman rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuottoja kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden 2017 aikana Oma Säästöpankin tuloksessa korostuivat rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot, joiden vaikutus tulokseen oli 10,8 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja ilman rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuottoja oli 19,6 miljoonaa euroa vuonna 2017.

OmaSp julkaisee vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen aiemmin ilmoitetun mukaisesti 19.2.2019. Yhtiö antaa siinä yhteydessä arvion tulosnäkymistä vuonna 2019.

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätietoja:

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi

Sarianna Liiri, talous- ja hallintojohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Median haastattelu- ja lisätietopyynnöt:

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 40 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta noin 135 000 henkilö- ja yritysasiakasta yli 270 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.