OmaSp:n vahvuuksia

Asiakas on toiminta-ajatuksemme ja strategiamme ydin. Tavoitteemme on toimialamme korkein asiakastyytyväisyys ja suositteluaste. OmaSp:n johto uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat OmaSp:n keskeisiä vahvuuksia ja antavat pankille kilpailuetua.

Kannattava kotimainen pankki, joka on osoittanut kykynsä kasvaa ja toimia tehokkaasti

OmaSp on kasvattanut kokonaistuottojaan ja tasettaan voimakkaasti tarjoamalla strategiansa mukaisesti asiakkaille hyvin saavutettavaa ja korkeatasoista palvelua. Tästä osoituksena OmaSp:n taseen loppusumma kasvoi vuosien 2018 ja 2020 välillä keskimäärin 22,6 % vuosittain, kun suomalaisista kilpailijapankeista koostuva verrokkiryhmä (1) kasvoi keskimäärin 9,3 % samalla ajanjaksolla vuosittain (2). OmaSp:n kasvu on ollut pääsääntöisesti orgaanista, mutta myös onnistuneet yritysjärjestelyt ovat vaikuttaneet kasvuun positiivisesti. Kannattavuuden keskeinen osatekijä on tehokas toimintamalli ja organisaatio, jotka ovat mahdollistaneet alhaisen kulu-tuottosuhteen. Vuonna 2020 OmaSp:n kulu-tuottosuhde oli keskimäärin 54 %, kun verrokkiryhmän kulu-tuottosuhde samalla aikajaksolla oli 72 %. (2)  Toiminnan tehokkuus, maksukykyisiin hyvää palvelua arvostaviin asiakassegmentteihin keskittyminen ja onnistuneen riskienhallinnan myötä alhaisina säilyneet luottotappiot ovat myös myötävaikuttaneet hyvään kannattavuuteen. OmaSp:n kokonaispääoman tuotto (ROA) oli vuonna 2020 keskimäärin 0,8 %. OmaSp:n oman pääoman tuotto (ROE) oli vuonna 2020 keskimäärin 9,1 %.

1) Verrokkiryhmä sisältää Aktian, Oma Säästöpankin, POP-Pankit, S-Pankin, Säästöpankkiryhmän ja Ålandsbankenin 2) Lähde: OmaSp (OmaSp:n luvut), Finanssivalvonta: Tilastot Vuoden 2020 luvut ovat yhtiöiden omista materiaaleista, Finanssivalvonnalta sekä OmaSp:stä.

OmaSp toimii vakaassa ja suotuisassa liiketoimintaympäristössä

Oma Säästöpankki Oyj toimii Suomessa vakaassa ja suotuisassa toimintaympäristössä. Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan vuosina 2021 2,2 % ja 2022 2,5 % yksityisen kulutuksen vetämänä. Ennusteeseen liittyy poikkeuksellisen suurta epävarmuutta ja vaihtoehtoisten skenaarioiden mukaan bkt:n kasvu voi vuonna 2021 saavuttaa 3,2 prosentin tason tai voi supistua 4,7 prosenttia riippuen siitä, miten epidemiatilanne Suomessa etenee ja miten sitä onnistutaan hallitsemaan. (1

Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli joulukuussa 74 000 vähemmän ja työttömiä 48 000 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuoden 2020 joulukuussa työllisyysasteen trendiluku oli 71,8 % ja työttömyysaste keskimäärin 7,8 (6,0) %. (2

Kuluttajien luottamus oli tammikuussa 2021 vahvinta yli kahteen vuoteen. Luottamusindikaattori oli tammikuussa 2021 -0,9 (-4,6), kun vielä joulukuussa 2020 se oli -4,6. Luottamusindikaattori muodostuu neljästä tekijästä, jotka ovat arvio omasta taloudesta nyt, odotukset omasta ja Suomen taloudesta 12 kuukauden kuluttua sekä rahankäyttöaikeet kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana. Joulukuussa kaikki neljä osatekijää vahvistuivat edelliseen kuukauteen verrattuna. Suurin muutos oli odotuksissa Suomen talouskehityksestä. (3

1) Suomen Pankki, Suomen talous toipuu pandemiasta, mutta kasvaa senkin jälkeen hitaasti. Euro & Talous 6/2020. Julkaistu 15.12.2020.2) Tilastokeskus, Työllisyys heikkeni selvästi joulukuussa. Julkaistu 28.1.2021. 3) Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus tammikuussa vahvinta yli kahteen vuoteen. Julkaistu 27.1.2021