OmaSp:n vahvuuksia

Asiakas on toiminta-ajatuksemme ja strategiamme ydin. Tavoitteemme on toimialamme korkein asiakastyytyväisyys ja suositteluaste. OmaSp:n johto uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat OmaSp:n keskeisiä vahvuuksia ja antavat pankille kilpailuetua.

Kannattava kotimainen pankki, joka on osoittanut kykynsä kasvaa ja toimia tehokkaasti

OmaSp on kasvattanut kokonaistuottojaan ja tasettaan voimakkaasti tarjoamalla strategiansa mukaisesti asiakkaille hyvin saavutettavaa ja korkeatasoista palvelua. Tästä osoituksena OmaSp:n taseen loppusumma kasvoi vuosien 2017 ja 2019 välillä keskimäärin 11,94 % vuosittain, kun suomalaisista kilpailijapankeista koostuva verrokkiryhmä (1) kasvoi keskimäärin 3,42 % samalla ajanjaksolla vuosittain (2). OmaSp:n kasvu on ollut pääsääntöisesti orgaanista, mutta myös onnistuneet yritysjärjestelyt ovat vaikuttaneet kasvuun positiivisesti. Kannattavuuden keskeinen osatekijä on tehokas toimintamalli ja organisaatio, jotka ovat mahdollistaneet alhaisen kulu-tuottosuhteen. Vuonna 2019 OmaSp:n kulu-tuottosuhde oli keskimäärin 54,4 %, kun verrokkiryhmän kulu-tuottosuhde samalla aikajaksolla oli 69,3 %. (2)  Toiminnan tehokkuus, maksukykyisiin hyvää palvelua arvostaviin asiakassegmentteihin keskittyminen ja onnistuneen riskienhallinnan myötä alhaisina säilyneet luottotappiot ovat myös myötävaikuttaneet hyvään kannattavuuteen. OmaSp:n kokonaispääoman tuotto (ROA) oli vuonna 2019 keskimäärin 0,9 %, kun verrokkiryhmän vastaava luku oli 0,5 %. (2) OmaSp:n oman pääoman tuotto (ROE) oli vuonna 2019 keskimäärin 9,0 %, kun verrokkiryhmän vastaava luku oli 7,4 %. (2)

1) Verrokkiryhmä sisältää Aktian, Oma Säästöpankin, POP-Pankit, S-Pankin, Säästöpankkiliiton ja Ålandsbankenin 2) Lähde: OmaSp (OmaSp:n luvut), Finanssivalvonta: Tilastot (verrokkiryhmän luvut poislukien OmaSp:n luvut) (haettu 31.3.2020) Vuoden 2019 luvut ovat yhtiöiden omista materiaaleista, Finanssivalvonnalta sekä OmaSp:stä.

OmaSp toimii vakaassa ja suotuisassa liiketoimintaympäristössä

Oma Säästöpankki Oyj toimii Suomessa vakaassa ja suotuisassa toimintaympäristössä. Suomen bruttokansantuote (BKT) on kasvanut yhtämittaisesti vuodesta 2015 lähtien ja 2019 kasvu oli 1,0 %. (1) BKT:n kasvun ennakoidaan jatkuvan ja olevan keskimäärin 1,4 % vuodessa vuosina 2020–2022. (2) Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2019 joulukuussa 17 000 enemmän ja työttömiä 18 000 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuoden 2019 joulukuussa työllisyysaste oli 73,0 (72,1) % ja työttömyysaste keskimäärin 6,0 (5,4) %. (3) Yhtiön näkemyksen mukaan liiketoimintaympäristö on Suomessa myös kotitalouksien velkaantumisen ja asuntojen hintojen osalta edelleen vakaa. Tilastokeskuksen seurannan mukaan uusien osakeasuntojen hinnat nousivat vuonna 2019 keskimäärin 1,9 prosenttia koko maassa. Pääkaupunkiseudulla kasvua oli noin 3 % kun muualla maassa keskimäärin vajaan prosentin. Vuoteen 2015 verrattuna uudiskohteiden hinnat ovat nousseet koko maassa noin 10 %. (4) Vuoden 2019 joulukuussa kotitalouksille myönnettyjen lainojen kokonaismäärä oli kasvanut 3,0 % edellisten 12 kuukauden aikana, mistä asuntolainakannan kasvu oli 2,7 %. Yrityslainojen määrä kasvoi samalla ajanjaksolla 7,3 %. Kotitalouksien talletuksien määrä kasvoi 12 kuukauden ajanjakson aikana yhteensä 6,6 %. (5)

1) Tilastokeskus, Bruttokansantuote kasvoi 1,0 prosenttia vuonna 2019. Julkaistu 28.2.2020. 2) IMF, DataMapper, 3.2.2020. 3) Tilastokeskus, Työllisyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna. Julkaistu 24.1.2020 4) Uusien osakeasuntojen hinnat nousseet vuoteen 2015 verrattuna eniten Espoossa, vähiten Vantaalla. Julkaistu 31.1.2020 5) Suomen Pankki, Rahalaitosten tase (lainat ja talletukset) ja korot. Julkaistu 31.1.2020