OmaSp:n vahvuuksia

Asiakas on toiminta-ajatuksemme ja strategiamme ydin. Tavoitteemme on toimialamme korkein asiakastyytyväisyys. OmaSp:n johto uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat OmaSp:n keskeisiä vahvuuksia ja antavat pankille kilpailuetua.

Kannattava kotimainen pankki, joka on osoittanut kykynsä kasvaa ja toimia tehokkaasti

OmaSp on kasvattanut kokonaistuottojaan ja tasettaan voimakkaasti tarjoamalla strategiansa mukaisesti asiakkaille hyvin saavutettavaa ja korkeatasoista palvelua. OmaSp:n kasvu on ollut pääsääntöisesti orgaanista, mutta myös onnistuneet yritysjärjestelyt ovat vaikuttaneet kasvuun positiivisesti. Kannattavuuden keskeinen osatekijä on tehokas toimintamalli ja organisaatio, jotka ovat mahdollistaneet alhaisen kulu-tuottosuhteen. Toiminnan tehokkuus, maksukykyisiin hyvää palvelua arvostaviin asiakassegmentteihin keskittyminen ja onnistuneen riskienhallinnan myötä alhaisina säilyneet luottotappiot ovat myös myötävaikuttaneet hyvään kannattavuuteen. OmaSp:n kokonaispääoman tuotto (ROA) oli vuonna 2022 keskimäärin 1,0 %. Koko vuodelta 2022 vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE%) nousi 15,8 %:iin.

Toimintaympäristö

Suomen Pankin alustavien laskelmien mukaan vuoden 2022 BKT:n ennustettu kasvu tulisi olemaan 1,9 % ja BKT:n ennustetaan supistuvan 0,5 %:a vuonna 2023. Vuonna 2024 talouskasvun odotetaan palaavan 1,1 %:n. (1

Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli 65 000 enemmän ja työttömiä oli 22 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Vuonna 2022 työllisyysaste oli 73,8 % ja työttömyysaste 6,8 %. (2

Kotitalouksien kausitasoitettu säästämisaste heinä-syyskuussa 2022 laski verrattuna edelliseen neljännekseen. Inflaatio näkyy merkittävänä kasvuna kulutusmenoissa. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kuitenkin kasvoivat 3,7 % vuodentakaiseen neljännekseen verrattuna, hintamuutoksista puhdistettuna tulot pienenivät 1,6 %. Investointiaste pysyi edellisen neljänneksen tasolla. Kotitalouksien investoinneista suurin osa kohdistuu asuntoinvestointeihin. Yritysten investointiaste pysyi edellisen neljänneksen tasolla. (3

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko maassa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat marraskuussa 2022 3,4 % verrattuna vuoden takaiseen. Suurista kaupungeista eniten asuntojen hinnat laskivat Helsingissä ja Tampereella. Kerrostaloasuntojen hinnat laskivat ja vastaavasti rivitaloasuntojen hinnat nousivat hieman viime vuoteen verrattuna. Kuudessa suurimmassa kaupungissa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat marraskuussa viime vuoteen verrattuna 5 %, muualla Suomessa hinnat laskivat maltillisemmin. Samaan aikaan kiinteistövälittäjien kautta tehtiin 38 % vähemmän kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. (4

Marraskuussa 2022 asuntolainoja nostettiin 1,2 miljardin euron edestä, joka on 750 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Uusien asuntoluottojen keskimääräinen korko oli marraskuussa 3,18 %. Marraskuussa 2022 kaikkien kotitalouksille myönnettyjen lainojen vuosikasvu oli 1,2 %. Asuntolainakannan vuosikasvuvauhti oli 1 %. Yrityslainojen määrä nousi samalla ajanjaksolla 10 %. Kotitalouksien talletusten määrä kasvoi 12 kuukauden ajanjakson aikana yhteensä 2,7 %, mutta on selvästi hidastunut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. (5

1) Suomen Pankki, Suomen talous luisuu taantumaan. Julkaistu 16.12.2022. 2) Tilastokeskus, Työllisten määrä kasvoi ja työttömien määrä väheni vuonna 2022. Julkaistu 27.1.2023. 3) Tilastokeskus, Kotitalouksien säästämisaste pieneni vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Julkaistu 16.12.2022. 4) Tilastokeskus, Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat marraskuussa 2022 erityisesti pääkaupunkiseudulla. Julkaistu 29.12.2022. 5) Suomen Pankki, Rahalaitosten tase (lainat ja talletukset) ja korot, Käyttötileillä olevien varojen määrä vähentynyt ja määräaikaistalletusten suosio kasvanut. Julkaistu 3.1.2023.