OmaSp:n vahvuuksia

Asiakas on toiminta-ajatuksemme ja strategiamme ydin. Tavoitteemme on toimialamme korkein asiakastyytyväisyys ja suositteluaste. OmaSp:n johto uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat OmaSp:n keskeisiä vahvuuksia ja antavat pankille kilpailuetua.

Kannattava kotimainen pankki, joka on osoittanut kykynsä kasvaa ja toimia tehokkaasti

OmaSp on kasvattanut kokonaistuottojaan ja tasettaan voimakkaasti tarjoamalla strategiansa mukaisesti asiakkaille hyvin saavutettavaa ja korkeatasoista palvelua. OmaSp:n kasvu on ollut pääsääntöisesti orgaanista, mutta myös onnistuneet yritysjärjestelyt ovat vaikuttaneet kasvuun positiivisesti. Kannattavuuden keskeinen osatekijä on tehokas toimintamalli ja organisaatio, jotka ovat mahdollistaneet alhaisen kulu-tuottosuhteen. Toiminnan tehokkuus, maksukykyisiin hyvää palvelua arvostaviin asiakassegmentteihin keskittyminen ja onnistuneen riskienhallinnan myötä alhaisina säilyneet luottotappiot ovat myös myötävaikuttaneet hyvään kannattavuuteen. OmaSp:n kokonaispääoman tuotto (ROA) oli vuonna 2021 keskimäärin 1,4 %. OmaSp:n oman pääoman tuotto (ROE) oli vuonna 2021 keskimäärin 17,6 %.

OmaSp toimii vakaassa ja suotuisassa liiketoimintaympäristössä

Oma Säästöpankki Oyj toimii Suomessa vakaassa ja suotuisassa toimintaympäristössä. Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli vuonna 2021 vahvaa ja vahva kasvu jatkuu vuonna 2022. Tämän jälkeen kasvun ennustetaan tasaantuvan lähelle pitkän aikavälin kasvuvauhtia. Suomen Pankin arvio bkt:n kasvuksi vuonna 2021 on 3,5 % ja 2022 vielä 2,6 %.  (1

Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli marraskuussa 62 000 enemmän ja työttömiä 24 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2021 marraskuussa työllisyysaste oli 72,8 % (15-64 vuotiaat) ja työttömyysaste keskimäärin 6,9 %. (2

Kuluttajien luottamusindikaattori painui pakkaselle joulukuussa. Kaikki neljä osatekijää heikkenivät. Luottamusindikaattorin osatekijät ovat: arvio omasta taloudesta nyt, odotukset omasta ja Suomen taloudesta 12 kuukauden kuluttua sekä rahankäyttöaikeet kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana. Odotukset Suomen ja kuluttajan oman talouden nykytilasta olivat vaisut. Arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta vastasi kuitenkin pitkän ajan keskimääräistä tasoa. 3)

1) Suomen Pankki, Suomen talous toipuu pandemiasta, mutta kasvaa senkin jälkeen hitaasti. Euro & Talous 5/2021. Julkaistu 17.12.2021.2) Tilastokeskus, Kotitalouksien säästämisasteessa laskua kolmannella neljänneksellä. Julkaistu 21.12.2021. 3) Tilastokeskus, Kuluttajien luottamus painui reilusti pakkaselle joulun alla. Julkaistu 27.12.2021.