Kannamme vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta

OmaSp:n yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan pankin vastuuta yritystoimintansa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja yrityksen sidosryhmiin. Vastuullinen toiminta näkyy pankin toiminnassa suhteessa asiakkaisiin, henkilöstöön, yhteistyökumppaneihin, viranomaisiin, pankin toimialueeseen ja muihin sidosryhmiin. Paikallispankkina OmaSp:lle on tärkeää kantaa omalta osaltaan vastuunsa ympäröivästä yhteiskunnasta. Huolehdimme työnantajavelvoitteiden noudattamisesta: pankin tuloksesta maksettiin vuonna 2017 yhteisöjen tuloveroa 3,9 miljoonaa euroa. 

Kattavan konttoriverkoston ansiosta olemme vahvasti mukana toiminta-alueidemme paikallisessa kehittämisessä. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on meille tärkeää talouskasvatuksen ja -tietoisuuden lisäämiseksi sekä työharjoittelupaikkojen ja urapolkujen näkökulmasta.

Toimintaamme ei liity merkittäviä ympäristönäkökohtia.

Säästöpankkisäätiöt ja osuuskunnat tekevät hyvää

OmaSp:n suurimpia omistajia ovat paikalliset säästöpankkisäätiöt ja osuuskunnat. Omistajat hallinnoivat yli 200 miljoonan euron omaisuutta ja ovat merkittäviä toimijoita omalla alueellaan. Ne jakavat vuosittain apurahoja ja avustuksia säästöpankkiaatetta edistäviin ja omaa toimialuetta hyödyntäviin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Avustuksilla tuetaan muun muassa nuorisotyötä, seuratoimintaa, kulttuuria, koulutusta ja taloudellisen kehittymisen tutkimustyötä. 

Vaadimme sidosryhmiltämme vastuullisuutta

Edellytämme palveluntarjoajiltamme ja liikekumppaneiltamme vastuullista toimintaa. Hankinnoissa toimimme markkinalähtöisesti ja päätöksentekomme perustuu objektiivisiin tekijöihin, kuten laatuun, saatavuuteen, hintaan ja palveluun. Palveluntarjoajamme tulee sitoutua noudattamaan lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja toimialallaan noudatettavia hyviä tapoja ja pankkina meidän tulee varmistua siitä, että ulkoistus, hankinnat tai alihankinta eivät vaaranna toimintamme laatua tai jatkuvuutta. Kilpailuun ja kilpailijoihimme suhtaudumme asiallisesti.