Vastuullisuusohjelmamme teemat

OmaSp:n vastuullisuusohjelma perustuu yrityksemme arvoihin, liiketapaperiaatteisiin, sidosryhmien odotuksiin ja toimintaympäristön megatrendeihin. Olemme näiden kautta tunnistaneet meille tärkeät vastuullisuusteemat, joihin vastuullisuusohjelmamme kiteytyy:

 

 

Olemme lähellä ja läsnä asiakasta: Pidämme tärkeänä ihmisläheistä asiakaspalvelua, jossa palvelu on henkilökohtaista ja helposti saavutettavaa. Huolehdimme laajasta konttoriverkostosta ja kattavista digitaalisista palvelukanavista. Seuraamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä sekä kuuntelemme aktiivisesti asiakkaitamme ja kehitämme tuote- ja palvelutarjontaamme asiakaslähtöisesti.
Lue lisää vastuullisuudesta ja asiakkaista

Huolehdimme henkilöstöstämme: Välitämme henkilöstöstämme, joten edistämme monipuolisesti henkilöstön hyvinvointia. Lisäksi edistämme ja ylläpidämme työyhteisömme monimuotoisuutta sekä monipuolisia ja vastuullisia työtehtäviä. Pidämme tärkeänä oppivaa työyhteisöä, joten tuemme työntekijöidemme urakehitystä jatkuvalla osaamisen kehittämisellä ja koulutuksella. Seuraamme säännöllisesti henkilöstötyytyväisyyttä.
Lue lisää vastuullisuudesta ja henkilöstöstä

Edistämme yhteistä hyvinvointia: Olemme vahvasti sitoutuneet toimimaan Suomen yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta. Edistämme ja kehitämme aktiivisesti paikallista elinvoimaisuutta tarjoamalla työpaikkoja maakunnissa ja rahoittamalla paikallisia pk-yrityksiä. Meille on tärkeää tukea erityisesti suomalaista koulutusta ja osaamista, joten edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia ja taloustaitoja.
Lue lisää yhteiskuntavastuusta

Edistämme kestävää kehitystä: Finanssisektorilla on merkittävä vaikutus kestävän kehityksen edistämisessä yhteiskunnassa ja globaalisti. Mahdollistamme kestävät investoinnit niin uuteen teknologiaan kuin palveluihin. Kestävä kehitys on yksi ohjaavista näkökulmista rahoituspäätöksissämme. Oman toimintamme osalta tavoitteenamme on kartoittaa toiminnastamme syntyvät päästöt ja minimoida ne. Tähän liittyen asetamme tavoitteet tuleville vuosille.
Lue lisää kestävästä kehityksestä