Edistämme yhteistä hyvinvointia

Olemme vahvasti sitoutuneet toimimaan Suomen yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta. Edistämme ja kehitämme aktiivisesti paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta tarjoamalla työpaikkoja maakunnissa sekä rahoittamalla paikallisia pk-yrityksiä. Lisäksi pääomistajamme, paikalliset säästöpankkisäätiöt ja osuuskunnat jakavat vuosittain apurahoja ja avustuksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Osallistumme epäsuorien taloudellisten vaikutusten avulla yhteiskunnan toimintaan muun muassa maksamalla veroja. Näillä tuotoilla turvataan yhteiskunnan perustoimintoja ja rakennetaan hyvinvointia. Liiketoimintaamme ohjaavat eettiset liiketapaperiaatteet. Vuoden 2022 aikana ei tullut ilmi eettisen toimintatavan rikkeitä. 

Yhteiskuntavastuu

 

Vastuullinen kesäduuni: Olemme sitoutuneet edistämään kestävää talouskasvua ja tuottavaa työllisyyttä. Henkilökunnalle maksetut palkat ja sosiaalikulut vaikuttavat positiivisesti työntekijöihin ja sitä kautta ympäröiviin yhteisöihin. Lisäksi teemme mielellämme yhteistyötä oppilaitosten kassa ja tarjoamme useita harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja monella eri koulutusasteella. Edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia ja taloustaitoja olemalla mukana erilaisissa taloustaitoja opettavissa ohjelmissa.

Oma Onni on internetissä toimiva verkko-oppimisympäristö nuorten taloustaitojen kehittämiseen. Sen mukaisesti opiskelee tällä hetkellä yli 3 000 yläkoululaista eri puolella Suomea. Mukana on kuusi Oma Säästöpankin omistavaa säätiötä ja kuusi toisen asteen koulutuksen järjestäjää. 

Yrityskylä on peruskoulun kuudes ja ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Yrityskylä toimii valtakunnallisesti kahdeksalla alueella ja se perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan. 

Paikallinen elinvoimaisuus. Meille on tärkeää edistää suomalaista paikallista elinvoimaisuutta ja maakunnissa asuvien yrittäjien menestymistä, minkä vuoksi olemmekin ensimmäisenä pankkina Suomessa tukemassa mikroyrittäjiä ja yhteiskunnallisia yrityksiä Euroopan Investointipankin kanssa. Sopimukset perustuvat työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevaan EU:n ohjelmaan (EaSi). Lisäksi allekirjoitimme vuoden 2018 aikana sopimuksen Pohjoismaisen Investointipankin kanssa lainaohjelmasta pienten ja keskisuurten yritysten, pienten midcap-yritysten sekä ympäristöprojektien rahoittamiseen.