Perustiedot OmaSp:n osakkeista

OmaSp:lla on yksi osakesarja.
Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 15.8.2018 alkaen.
ISIN-tunnus: FI4000306733
Äänimäärä/osake: 1 ääni
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
OmaSp:n hallussa on 11 700 yhtiön omaa osaketta
Osakepääoma yhteensä: 24 000 000,00 euroa