Perustiedot OmaSp:n osakkeista

Oma Säästöpankki Oyj:n osake on ollut listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä 29.11.2018 lähtien. Osakkeen kaupankäyntitunnus in OMASP.
Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ja Euroclear myös ylläpitää Oma Säästöpankin virallista osakerekisteriä. 
Yhtiöllä on yksi osakesarja.
Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 15.8.2018 alkaen.
ISIN-tunnus: FI4000306733
Äänimäärä/osake: 1 ääni
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
Osakepääoma yhteensä: 24 000 000,00 euroa
Osakkeiden lukumäärä: 33 275 237
Omien osakkeiden lukumäärä: 101 386